TPLINKWiFi.NET - התחברות לנתב TP-Link, חשבון אישי 192.168.0.1

הכניסה לחשבון האישי של נתבי TP-Link של השנים האחרונות לשחרור נמצאת בכתובת //tplinkwifi.net. אתה יכול גם להיכנס לנתב TP-LINK דרך ממשק האינטרנט באמצעות ה- ip 192.168.0.1 שלו באמצעות הכניסה והסיסמה של מנהל המערכת. אבל יש אזהרה אחת. בשינויים מסוימים, החשבון האישי של הנתב זמין בכתובת אחרת - //tplinklogin.net ו //192.168.1.1. באיזה מהם אתה צריך להשתמש בכדי להזין את ההגדרות?

כניסה Tplinkwifi.net או 192.168.0.1 לממשק האינטרנט

כיצד לברר אם הקישור //tplinkwifi.net משמש להזנת החשבון האישי של TP או לא? לשם כך עליך להפוך את הנתב ולהסתכל על המדבקה. שם יצוין הכתובת המדויקת של כניסה לנתב דרך ממשק האינטרנט, כמו גם הכניסה והסיסמה - admin-admin

התחבר לנתב

היכנס לחשבון האישי של הנתב שלך דרך 192.168.0.1 או tplinkwifi.net (admin-admin)

עַכשָׁיו:

  1. אנו מחברים את הנתב לשקע
  2. אנו מכניסים את כבל האינטרנט ליציאת WAN
  3. אנו מתחברים לרשת ה- wifi של נתב TP-LINK ממחשב נייד, או מחברים אותו למחשב עם כבל חשמל.
  4. אנו פותחים את הדפדפן, אליו אנו נכנסים או

וואן לאן

חיבור כבל

לקבלת הרשאה בלוח הבקרה, אנו משתמשים בכניסה ולסיסמה admin-admin.

כניסה באמצעות מזהה

ממשק האינטרנט של מנהל החשבון האישי של הנתב TP-LINK

לאחר שנכנסנו לנתב, נגיע לעמוד הראשי עם תרשים של כל הרשת המקומית. עבור לכרטיסייה "התקנה מהירה"

קישור tp

ואנחנו מתחילים בבחירת אזור הזמן שלנו

תִזמוּן

הבא - סוג החיבור לאינטרנט

סוג אינטרנט

הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, או נתונים אחרים לצורך הרשאה, במידת הצורך

כניסה וסיסמה

בשלב הבא אנו מפעילים רשת Wi-Fi אחת או יותר - לכל אחת מהן אנו מקצות את השם שלה (SSID) ומגדירים סיסמה לחיבור. אם אינך מעוניין שהרשת שלך תהיה גלויה במכשירים ברשימת הזמינים לחיבור, אז סמן את הסימון "הסתר SSID"

רשימת רשתות

אנו בודקים את נכונות הנתונים ולוחצים על "שמור"

שמירת הגדרות הנתב

לאחר אתחול מחדש, תוכל להיכנס שוב ולראות את שאר ההגדרות.

עבור אל tp-link

המחשב אינו נכנס לחשבון האישי www.tplinkwifi.net או //192.168.0.1

לעתים קרובות אני שומע ממשתמשים את השאלה מדוע המחשב אינו נכנס לחשבון האישי של הנתב באתר tplinkwifi.net. הדף פשוט לא נפתח, או שהאדם מסתיים בתוצאת חיפוש ב- Yandex. יחד עם זאת, אם אתה מחייג 192.168.0.1, דף הכניסה לחשבון האישי של TP-Link עובד.

דף חשבון אישי

הסיבה לשגיאה זו היא בשרתי DNS שהוגדרו בצורה שגויה בפרמטרים של מתאם הרשת של מחשב או מחשב נייד.

שגיאה בכתובת tplinkwifi.net COM, RU

הזהר! הכתובת נראית בדיוק כמו tplinkwifi.net, בלי RU או COM בסוף.

כדי לתקן את זה, עבור אל "מרכז הרשת והשיתוף - שנה הגדרות מתאם"

מרכז בקרת רשת

שנה הגדרות מתאם חלונות 10 -

כאן אנו בוחרים את סוג החיבור בו אתה משתמש כרגע - באמצעות wifi (אלחוטי) או באמצעות כבל (Ethernet).

מאפייני אתרנט

ופתח את "מאפיינים - פרוטוקול אינטרנט גרסה 4"

נוהל

כאן אנו מסירים את כל הערכים ומכניסים את "קבל אוטומטית" לכתובת ה- IP ולשרת ה- DNS.

שמור את ההגדרות באמצעות כפתור "אישור" ונסה לעבור אל //tplinkwifi.net. הפעם זה אמור להסתדר!